Měšťanský dům čp. 18 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Kulturní památka č. 469
Ul. 28. října 4, parc. č. 18 st.
Jednopatrový řadový dům s podloubím. Renesanční dům s gotickým jádrem, s dochovanými renesančními klenbami. Patro klasicistní se středovou dispozicí s mázhausem.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 14:49 hodin