Měšťanský dům čp. 84 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Kulturní památka č. 2829
Nerudova ul. 12, parc. č. 160 st.
Jednopatrový řadový dům gotického původu s dochovanou renesanční dispozicí a s bývalými černými kuchyněmi po obou stranách střední síně, která se opakuje i v 1. patře. Nad dvorní částí trámový záklopový strop v přízemí i v patře.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 06.04.2004 v 09:01 hodin