Havraníky

Jméno obce je patrně odvozeno od osobního jména Havran.

První zmínka o Havraníkách je z roku 1229 ve spojitosti s poddanstvím k proboštství sv. Hypolita na Hradišti u Znojma.

V okolí obce se našly pohřebiště, keramika a kamenné nástroje z mladší doby kamenné.

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Jan GEMELA (DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika s.r.o.) org. 56, 09.02.2006 v 11:52 hodin