Hněvošice [ Město nebo obec ]

Hněvošice
Hněvošice
Obec Hněvošice leží v severní části okresu Opava při státní hranici s Polskou republikou - severní hranice katastrálního území je zároveň i hranici státní. Na jihovýchodě obec sousedí s obcí Kobeřice, na jihu s obcí Služovice a její částí Vrbka, na západě s obcí Oldřišov. Od okresního města Opavy je obec vzdálena cca 10 km.

Rozloha obce: 616,16 ha

Počet obyvatel: 1 028

Infrastruktura: vodovod, kanalizace, telefony, plynovod, zdroj pitné vody, rybník - chovný, naleziště nerostných surovin - dnes již nevyužívané, výskyt zvláštního chráněného území - přírodní rezervace Hněvošický háj (67,7 ha).

Přírodní hodnoty: lesní porosty s prvky karpatské květeny, která zde nachází severozápadní hranici svého rozšíření (Isopyrum thalictroides, Hacquetia epipactis, Carex pilosa, Equisetum maximum).

GPS souřadnice
SŠ: 50° 0´ 20,99´´
VD: 18° 0´ 39,11´´

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.hnevosice.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 25.10.2021 v 19:46 hodin