PĚCHOTNÍ SRUB K-S 24 "Libuše" [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Pěchotní srub K - S 24 je rovněž veřejnosti přístupný, navštívit jej lze pouze v rámci kompletní prohlídky tvrze. Jeho schodišťová šachta je vysoká 31 metrů a má 167 schodů. Jde o nejvyšší výtahovou šachtou na tvrzi BOUDA. Středem šachty měl jez-dit nákladní výtah o nosnosti 400 kg (Vý). K - S 24 byl silně vyzbrojený mohutný srub. V hlavních střílnách pod betonem měl dvě dvojčata těžkých kulometů vz. 37 (2k ve střelecké místnosti značené S) a v pomocných střílnách dva lehké kulomety vz. 26 (lk). Další dvojče těžkých kulometů bylo instalováno v pancéřové kopuli (K2k) a dva další lehké kulomety ve dvou pancéřových zvonech (Zlk). Vzhledem k terénu neprůchodnému pro tanky a těžší techniku neměl být žádný objekt této tvrze, naroz-díl od jiných tvrzí, vyzbrojen protitankovou zbraní. Srub má vlastní východ do terénu (E), kterým mohly hlídky vycházet ven. V objektu dále byly dva sklady kulometné munice (místnosti značené M), filtrovna (F), dvě ubikace (Up2; Um6), sklad proviantu (P), stanoviště velitele objektu (SV), místnost telefonisty (T), umývárna a WC (L).

V období okupace se Němci při zkouškách pokusili srub odstřelit mohutnou náloží umístěnou k jeho základům. Obrovský výbuch však objekt nerozmetal, ten se jen od-dělil od základů a posunul se o 50 cm vlevo ve směru hlavních střílen. Výbuchem by-lo silně poškozeno schodiště, proto byl dříve výstup po něm velmi nebezpečný. Bojo-vou osádku srubu mělo tvořit 26 mužů.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
50.073049516N, 16.678147315E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 06.07.2021 v 23:07 hodin