Sousoší Kalvárie [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Sousoší Kalvárie od sochaře Brokoffa, stojí na pahorku u barokní fary při silnici na Vepice.
Státem chráněná památka pochází z roku 1732.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kovarov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 11.08.2004 v 13:48 hodin