Městská památková rezervace Kolín

id č.:1989054 rok:1989
Název rozhodnutí: Nařízení vlády ČSR č. 54/1989 Sb. ze dne 19.4.1989 o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace.Významné královské město je příkladem vyspělého středověkého urbanismu 13. století s pravidelným rozvržením ulic a náměstí. Mimořádným dílem zdejší gotické architektury je farní chrám sv. Bartoloměje. Stavbu vysokého katedrálního chóru prováděl v letech 1360 - 1378 Petr Parléř. Z pozdější doby jsou významné především vrcholně barokní měšťanské domy na náměstí a vzácná barokní synagoga v bývalém židovském ghettu na západním okraji města. Město proslavil zejména tradiční festival dechové hudby - tzv. Kmochův Kolín.

Hranice území rezervace v Kolíně vede na severní straně opěrnou zdí při železniční trati podél řeky Labe, na východní, jižní a západní straně historického jádra po komunikačním okruhu ulicemi Mostní, Politických vězňů, náměstím Krále Jiřího z Poděbrad, ulicemi Na valech a Sokolskou a v severozápadní části je vedena ohradní zdí areálu pivovaru až po hranici parcely č. 27/4, kde se obvod území rezervace vrací k výchozímu bodu.

Rozhodnutí id.č.: 1989054
Název rozhodnutí: Nařízení vlády ČSR č. 54/1989 Sb. ze dne 19.4.1989 o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
Rok 1989

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 21.04.2005 v 11:49 hodin