Hřbitovní kaple [ Kaple ]

Hřbitovní kaple sv. Cyrila a Metoděje byla dostavěna a vysvěcena roku 1865. Interiér kaple zdobí dva obrazy kosteleckého rodáka, akad. malíře Gustava Vacka: Bolestná Panna Marie na oltáři a Panna Marie s Ježíškem ve slávě při vchodu do kaple. Zajímavostí jistě jsou i varhany z roku 1873, které po nedávné opravě a doplnění rejstříkové dispozice, mohou být využívány nejen k liturgickým účelům, ale i jako koncertní nástroj.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mck.cz

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 15:37 hodin