Trasa č. 5 - 15 km [ Turistická trasa ]

Trasa č. 5 - 15 km

Česká Skalice - Ratibořice - Zlíč - Starkoč - Dubno - Česká Skalice

Česká Skalice, náměstí - po červené značce k muzeu B. Němcové, Bažantnicí k ratibořickému zámku - stále po červené k pomníku Babičky s vnoučaty - zde na křižovatce turistických cest přejít na zelenou značku a pokračovat podél řeky Úpy k Vilémovu mostu, až do Zlíče - na křižovatce u pomníku B. Němcové doleva přes přivaděč a po hlavní silnici doprava stále po zelené značce přes obec Zblov, po lesní cestě až do Starkoče - za železničním přejezdem přejít na červenou značku, která vede přes Dubno, okolo dubenské myslivny ( ODBOČKA pomník z války 1866 "Spící lev" ) stále po červené kolem autokempingu Rozkoš, až do České Skalice.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ceskaskalice.cz

Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 08:58 hodin