Socha Panny Marie [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Náves, zvaná "Hlavatka", má tvar protáhlého trojúhelníku. Asi uprostřed prostranství je postavena socha Panny Marie Karmelské z roku 1870. Na jejím podstavci čteme: "Maria! Matko Páně, pod ochranu Tvou se utíkáme".

Na zadní stěně jsou vytesána písmena: "H.h z K. K. 1870". Jsou to iniciály zakladatele a značí: "Hanuš hrabě z Kolovrat Krakovský". Socha byla svěcena 28. srpna 1870. Byla zhotovena ve Vamberku za 65 zl., které zaplatil hrabě Kolovrat. Dovoz pak stál 18 zl. a zaplatili jej neznámí manželé.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilyujezd.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 13:17 hodin