Srub StM - S 34 "SVAH" [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Stručná historie
Pěchotní srub byl k výstavbě zadán spolu s dalšími objekty 5. května 1938 jako 2./I. stavební podúsek ŽSV I. Staré Město pod Sněžníkem. Do září 1938 se podařilo vybetonovat tři objekty, dva byly k betonáži připraveny, u dvou byl dokončen výkop a u čtyř se připravovalo staveniště. Za okupace byly z objektu StM - S 34 vytuženy střílny hlavní výzbroje kromě střílny pro 9 cm minomet. Od roku 2001 zde probíhají rekonstrukční práce.

Základní taktické a technické parametry
Oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl vybetonován 25. až 31. srpna 1938. Výzbroj by po dokončení srubu tvořil protitankový kanón spřažený s těžkým kulometem, tři dvojčata těžkých kulometů, minomet a šest lehkých kulometů. Na objektu měl být osazen dělostřelecký pozorovací zvon. Osádku by tvořilo 46 vojáků. Kubatura 1800 m3.

Objekt je situován na západním svahu kóty 796,9 m n.m., vpravo od silnice ze Starého Města pod Sněžníkem do Malého Vrbna.

Provozní doba
Otevřeno každý víkend od dubna do října. So, Ne 9-17 hod.

Přístupové trasy
Z náměstí ve Starém městě pod Sněžníkem 200 metrů směr Branná, u křížku doleva a dále 2,5 km po louce starou bunkrovou cestou do kopce nebo po naučné stezce.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Jaroslav Babiš
Budovatelů 401
788 32 Staré Město
Česko (CZ)
tel: (+420) 608 110 215
(+420) 775 270 540

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 12.03.2007 v 09:49 hodin