Naučná stezka Ke Kočičímu hrádku

Začátek: Zámecký park Slatiňany
Konec: Zámecký park Slatiňany
Délka: 3 km
Počet zastávek: 7
Zaměření: ochrana přírody, hipologie
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: lehká
Čas pro prohlídku: 1 hodina
Značení: panely, vede souběžně se značenou turistickou trasou
Doba návštěvy: bez omezení
Mapa: region Železných hor, turistická mapa Železné hory
Poznámky: vhodné pro rodinné a školní výlety
Správce stezky: ZO ČSOP Nasavrky
CHKO - NPP: CHKO Železné hory

Zámek Slatiňany

V 13. století stávala ve Slatiňanech tvrz, roku 1469 vypálená vojsky táhnoucími proti Jiřímu z Poděbrad. Později obnovena. Roku 1575 zakoupil tvrz Bohuslav Mazanec z Frymburka a přestavěl ji podle návrhu O. Avostalise na renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře dostali majetek Berkové z Dubé, po nich jej získal Josef František ze Schönfeldu, jehož dcera Kateřina se roku 1747 provdala za Jana Adama z Auersperku. Panství Aueršperků znamenalo poslední významnou etapu ve výstavbě zámeckého areálu. Přistavěli severní křídlo a hospodářské budovy, i průmyslové stavby v nedalekém okolí. Dali budovám dnešní romantický výraz.

Z podoby středověké tvrze se nic nezachovalo. Byla pojata do hmoty západního křídla zámku. Renesanční křídla východní a jižní vytvářejí podkovovitou dispozici. Úpravy dotvořily exteriér sgrafitovou výzdobou, volutovými štíty, vikýři, věžičkou a lunetovou římsou. V 19. století ustoupila renesanční podoba střízlivě klasicistnímu výrazu. Poslední etapu změn zaznamenal zámek v polovině 19. století. Stavitelé F. Schmoranz a B. Škvor jej doplnili o severní křídlo, mnohobokou věž a další historizující motivy. Odrážejí se především v členění fasády, zubořezu, detailech komínů, oken a dveří a v kovových a dřevěných doplňcích. Řešení velké části reprezentačních vnitřních prostor lze považovat za raně klasicistní. V západním křídle se zachovaly gotické sklepy, suterén a přízemí východního křídla obsahují zbytky klenutých renesančních místností. V sálech bez výrazné štukové výzdoby zachován dřevěný obklad a částečně stylový nábytek, zejména v knihovně a jídelně. Podstatnou část výzdoby tvoří exponáty hipologického muzea, jemu podřízen i výběr obrazů, plastik a dalšího vybavení interiéru. Expozici doplňují originály, kopie a reprodukce obrazů známých i méně známých mistrů (J. Mánes, M. Aleš, J. Hamilton, Velasquéz atd.) a soch (antické odlitky, plastiky A. de Vriese, J. V. Myslbeka), dále vídeňský porcelán a delfská fajáns s motivy koní.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.913229564N, 15.797519087E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 127, 22.08.2021 v 11:23 hodin