Morový sloup [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Původně postavený na náměstí před radniční budovou v roce 1697, později byl přemístěn na konec Hrnčířské uličky, v roce 1996 byl zrestaurován a přestěhován ke kostelu sv. Alžběty. Byl postavený jako díkuvzdání za odvrácení morové rány.
Zhotoven je z pískovce v jednoduchém raně barokním slohu. Trojhranný podstavec, spojený s deskou, má na pravé straně vytesaný letopočet 1897. Na sloupcích jsou sošky sv. Václava, Jana Evangelisty a sv. Šebestiana. Na soklu jsou německé nápisy: "Všechna sláva světa pomine, jenom co dobrého jsme učinili, zůstává. Dobře činiti, jak se Bohu líbí, vyplácí se na věčnost. Kdo stále to, co dobré jest činí, má dobrou mysl." Na hlavici sloupu stojí soška Panny Marie. Atributy plastik jsou zlacené.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Cvikov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 10:56 hodin