Hasičský sbor dobrovolných hasičů [ Hasiči ]

K vlastnímu založení hasičského sboru přispěl nemalou mírou požář, který vypukl v květnu 1923 jako následek bleskem zasaženého domu. Primitivní a zastaralá metoda hašení ohně nestačila a z iniciativy pana Jana Šotáka byla svolána první hasičská schůze, která rozhodla o založení hasičského sboru v Korytné.
Dne 17.června 1923 byla svolána valná hromada za účasto 20 členů a byly provedeny volby představenstva Hasičského sboru.
Předsedou se stal Jan Šoták č.57, náčelníkem Vaškových Štěpán č.28, podnáčelníkem Bláha Martin č.114, jednatelem Flasar Josef, pokladníkem Ligás Štěpán, hospodářem Kapsa Jan.

První veřejné vystoupení sboru bylo koncem listopadu roku 1923, kdy členové sboru se poprvé shromáždili v hasičských stejnokrojích před domem p.Martina Bláhy a odtud šli průvodem do místního hostince, kde byla pořádaná taneční zábava.

Dne 5.4.1925 byla sborem zakoupena ruční stříkačka od Hasičského sboru v Uh.Brodě.

Slavnostní přivezení ruční stříkačky z Uh.Brodu dne 19.5.1925

Za dobu své existence členové hasičského sboru museli několikrát zasáhnout v případě požárů a vystavit své životy nebezpečí za záchranu jiných a jejího majetku.

Dne 2.září 1978 byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice, která byla vybudována v akci "Z" místním národním výborem ve spolupráci členů požární ochrany a složek Národní fronty.

K oživení činnosti hasičů došlo v roce 2000, kdy se hasiči scházeli na svých poradách v klubovně požární zbrojnice a řešili zde ty nejaktuálnjší problémy. Hlavním úkolem byla oprava T-138, konkrétně přední nápravy. Obec zajistila po dlouhodobém úsilí náhradní díly, zakoupila celou přední nápravu prostřednictvím Hasičské techniky Plzeň a zabezpečila také nákup autobaterií.

Obecní úřad a obecní zastupitelstvo chce podporovat hasiče v jejich činnosti jak po stránce finanční a materiální, tak i po stránce morální.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 22.10.2004 v 17:08 hodin