Sousoší na náměstí [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Procházku za uměleckými památkami a zajímavostmi našeho města začneme na náměstí, kde uprostřed stojí mariánské sousoší z roku 1710.
Počátkem 18. století řádil v některých oblastech mor. A tak byly na mnoha místech budovány tzv. morové sloupy se sochou P. Marie, které měly být jakýmsi hmotným projevem proseb za odvrácení této zhoubné nemoci.

Ve středu celého sousoší stojí pískovcový sloup v korintském slohu zakončený sochou P. Marie, jež má u nohou půlměsíc a nad hlavou svatozář s hvězdami. Je postaven na kvádru, který má vpředu nápis HANC MATRI OFFERT PLEBS LIBENAUENSIS (Tuto sochu věnují Matce Boží hodkovičtí občané ).
Na bočních stranách jsou latinské nápisy: VIrgo potens fortIs CLeMens pIa fiDeLIs protege nos (Panno mocná, silná, laskavá, zbožná, věrná ochraňuj nás).
Na protější starně je vytesáno: A peste faMe beLLo et InCenDIo VIrgo pIa noserIpe (moru, hladu, války a ohně zbav nás, Panno zbožná).
Sečteme - li latinské číslice v každém nápise, výjde nám vždy letopočet 1710, kdy bylo sousoší vybudováno.
Okolo sloupu je balustráda se šesti sochami.
Vlevo je to sv. Václav, Anděl strážce a s. Vojtěch, napravo pak sv. Prokop, sv. Jan Nepomucký a sv. Florián. Výstavba celého sousoší trvala 14 let. Nejprve byl postaven sloup a později balustráda se čtyřmi sochami.
Sochu anděla a sv. Jana Nepomuckého sem umístili až v roce 1775.

Sousoší bylo několikrát restaurováno. Svědčí o tom latinský nápis na přední straně spodního kvádru RENOVATUM DONIS MILIERUM ANNO DOMINI MDCCLXX (opraveno z darů žen roku 1870).
Poslední důkladnou opravu provedli na náklad státní správy sochaři - restaurátoři Šobr a Smrkovský z Kutné Hory roku 1964.

Je zajímavé, že na sousoší jsou umístěni čeští světci, i když v době jeho vybudování bylo město z větší části německé. Situace byla asi taková, že zdejší Němci se považovali za německy mluvící občany české země.
V každém případě je však toto sousoší krásnou ozdobou našeho náměstí. Je středem pozornosti turistů, kteří se zde často zastavují a obdivují je. Před několika lety proběhl úspěšně krátký záběr tohoto díla v německé televizi. Nepoškozujme je proto a nedovolme, aby je poškozovali i jiní, kteří naše umělecké památky neumějí ocenit.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hodkovicenm.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 13:12 hodin