Historie obce Dřenice

Obec Dřenice se nachází v Pardubickém kraji v mělkém údolí kolem potoka Bylanka asi na půl cestě mezi městy Pardubice (4 km) a Chrudim (5 km). Po několika silnicích se lze lehce dostat do několika dalších obcí nacházejících se v okruhu 1 - 3 km kolem Dřenic. Jedná se např. o Třibřichy (1 km), Čepí (2 km), Dubany (2 km), Třebosice (2 km), Blato (2 km), Medlešice (2 km) a další.

V místní části obce zvané "Na Hrázi" za níž se dříve nacházel Velký Dřenický rybník, který již v současné době neexistuje se do Bylanky vlévá Markovický potok. Na Hrázi se dále nachází kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, která zde byla vystavěna před 200 - 300 lety. Za zmínku také stojí pramen potůčku Dřenička. Tento pramen měl velice kvalitní vodu o níž kdysi projevily zájem i Pardubice.

Oblast Dřenic byla v minulosti součástí rozlehlého pralesa. Podle nálezů na polích, bylo první osídlení zaznamenáno již 3000 let před Kristem. Žily zde kočovné kmeny, které se živily pastvou dobytka. V "kulturní jámě", která byla na poli vykopána, se našly zbytky prvních hliněných nádob, kamenné klínky, kamenná dláta a další předměty, na kterých bylo patrné jejich používání. První konkrétní zmínka o Dřenicích je však až z roku 1381. Majitelé se často střídali. Od roku 1660, kdy patřily Evě z Glauchova se Dřenice staly součástí panství Mezilesického, a to až do roku 1848. Od počátku politického života tvořily Dřenice samostatnou obec. V roce 1890 měli 646 obyvatel v 70 domech.

V okolí Dřenic se také nacházejí pásy cihlářské červenice, a proto zde vzniklo několik cihelen. V Blatě, Mikulovicích, Čepí, Třibřichách a Bylanech.

Část Dřenic lidově nazývaná Habeš, původně patřila k obci Třibřichy. Kolonie se nazývala podle výstavy konané v Praze v roce 1908. Po katastrálních úpravách byla tato kolonie připojená k Dřenicím, ale název "Na Habeši" se užívá i dnes.

Roku 1969 byl zrušen hezký rybník u hřiště a nahradila ho betonová nádrž. Po roce 1991 byl vybudován vodovod, rozvod telefonu, plynu, chodníky a další komunikace. V současné době mají Dřenice 308 obyvatel.

Podnikatelskou sféru zastupuje zejména Autoservis HYBEŠ, firma LABETA, firma vyrábějící bytovou chemii a několik drobných podnikatelů. Nechybí samozřejmě ani obchod a hospoda.

Kulturní život je zde také bohatý. Pořádají se plesy, taneční zábavy, poznávací zájezdy a některé další aktivity pořádané zejména svazem žen. Aktivitu však vyvíjí též myslivecké sdružení, které zajišťuje na podzim zkoušky psů malých plemen. Známou dlouholetou a oblíbenou akcí pro mladou generaci z širokého okolí je tzv. "Rockové léto" organizované místním sportovním klubem. Jedná se o taneční zábavy konané na krytém parketě na místním fotbalovém hřišti.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 09:47 hodin