Z historie Kameniček [ Historie (archivní dokument) ]

Nejstarší zprávy o obci Kameničky pocházejí ze 14. století. Původně gotický kostel je datován před rok 1350, nejzachovalejšími stavbami širšího okolí jsou zde Zdražilova usedlost a památkově chráněný statek u Brázdů a dům čp. 97.
Obec vešla do podvědomí národa jako " Slavíčkovy Kameničky " - obraz krajiny kolem roku 1904. Antonín Slavíček na mnoha obrazech spodobil krásu Vysočiny. Mezi nejznámější patří U nás v Kameničkách, Volákův kopec, a další.
Typický charakter malebné horské obce, která nebyla v této oblasti Českomoravské vrchoviny výjimkou, lákal svou rázovitostí a charaktery lidu nejen malíře, ale i spisovatele.
Nejznámějším autorem, který v této krajině hledal náměty, byl Karel Václav Rais, jehož román " Západ " byl inspirován touto obcí. Na bývalém hřbitově u kostela lze nalézt hrob hlavní postavy tohoto románu - faráře P. Parduse - Kalouse.
Jádro Českomoravské vrchoviny je vyrovnanou kulturní krajinou s mnoha přírodními, krajinářskými a památkovými hodnotami. K péči o ně vyhlásilo Ministerstvo kultury v roce 1970 Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy o rozloze 715 km2. Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků tak, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí. Platné zákony stanoví základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí. Správa CHKO Žďárské vrchy, zajišťující péči o území a jeho přírodní hodnoty, sídlí ve Žďáru nad Sázavou. Osídlení plochého úvalu Chrudimky doplňují horské obce a osady Jeníkov, Dědová, Chlumětín a místní části obce Kameniček - Filipov, Ovčín a Lány.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 11:25 hodin