Malá česká muzika Jiřího Pospíšila [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

2009
2009
vedoucí muziky: Růžena Sršňová
ruze.srsnova@email.cz, telefon 606 840 939

spoluvedoucí: Jakub Sršeň
Svatoslavova 35, 140 00, Praha 4
tel.: 241 742 349, 728 332 856
e-mail: jakub.srsen@email.cz

manažer: Čestmír Preclík
Zvole u Prahy, 252 45
tel: +420777787047, e-mail: cpreclik@volny.cz
IČO: 45716285, DIČ: CZ470622175

charakteristika: Páteří této české lidové muziky je kvarteto smyčcových nástrojů (dvoje housle, viola a kontrabas) doplněné klarinetem a flétnou, občas též jinými lidovými nástroji (zobcové flétny, všelijaké bicí nástroje, famfrnochy, trumšajt, valcha a podobně). Zabývá se interpretací lidových písní z oblasti celých Čech, okrajově i z Moravy a ze Slovenska, svá vystoupení zpestřuje ukázkami lidové slovesnosti a lidových obyčejů. Spolupracuje též s tanečníky.

historie: Roku 1960 soubor založili hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček (1939) s folkloristou a výjimečným zpěvákem lidových písní Jiřím Pospíšilem (1927-2004). Od roku 1967 byla muzika součástí souboru Chorea Bohemica až do roku 1985, kdy se osamostatnila pod vedením Jiřího Pospíšila. Od roku 2004 se staral o vedení muziky pan Jakub Sršeň a od roku 2010 paní Růžena Sršňová.

vydané nahrávky:
Štědrej večer nastal (české vánoční písně a koledy)
Pod tým naším okénečkem (písničky TGM a Jana Masaryka)
Holka modrooká (východočeské lidové písně)
Nad Prahou tančily hvězdičky (písně K. Hašlera s herci studia Ypsilon)
Letěla husička (výběr k jubileu Jiřího Pospíšila)

tematické pořady:
Pomlázka se čepejří (předjaří a Velikonoce)
Čarovné letní noci (svatojánská noc, tajemné a milostné motivy)
Kouzelný podzim (o rybářích, o myslivcích, o mlynářích, o pastvách, o posvícenském hodování a o milování...)
Štědrej večer nastal (české písně, koledy a zvyky vánočního času)
Masopust držíme, nic se nevadíme! (letošní novinka, masopust)

Všechny pořady jsou určeny jak dospělým, tak dětem, z jejich materiálu vychází i výchovné koncerty.

V Sušici 17.června 2005 pořadem Čí jsou narozeniny? Naše! oslavila Malá muzika své 45. výročí.
V roce 2007 soubor natočil novou desku a chystá koncerty, které chce věnovat k letošním nedožitým osmdesátinám Jiřího Pospíšila.

Putování za písničkou
-jižní Čechy
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila vystupovala v pořadu "Putování za písničkou" na druhém kanále České televize. Hosty pořadu jsou herec David Suchařípa a Josef Husák, v jehož restauraci se pořad natáčel. Uvádí Jožka Šmukař.
Pořad je možné vidět prostřednictvím internetu na adrese:
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20954215729-putovani-za-pisnickou/

KONTAKTNÍ ADRESA:

Malá česká muzika Jiřího Pospíšila
Růžena Sršňová
Svatoslavova 35
140 00 Praha 4
Česko (CZ)
tel: (+420) 241 742 349
(+420) 606 840 939
Jiří Pospíšil v roce 2002
Jiří Pospíšil v roce 2002

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mcmjp.unas.cz.

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 28.11.2011 v 00:24 hodin