Oblastní charita Teplice [ Charita nebo sociální služby ]

Hlavním posláním organizace je pomáhat všem potřebným - bez rozdílu. V tomto se charita mnoho neliší od dalších charitativních organizací. Co by však mělo být pro charitu jako takovou specifické, je motiv její práce, kterou je láska k bližnímu dle přikázání Evangelia. Navzdory těžkým podmínkám severočeského regionu, který je doslova kamenolomem Církve, snažíme se naplnit toto poslání jak jen to lze.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Oblastní charita Teplice
Thámova 711/20
415 01 Teplice
Česko (CZ)
tel: (+420) 417 562 684
(+420) 608 265 089
fax: (+420) 417 852 117

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 14.03.2005 v 14:49 hodin