Městský park Bruntál

Byl založen r. 1835 velmistrem Řádu německých rytířů Antonem Viktorem.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Park nebo sad
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 29.05.2006 v 08:36 hodin