Literatura (historie, příroda)

OMELKA, František: Komňanský hrdina. Obecní úřad v Komni 1992

Vivat Comenius- vydalo Muzeum J. A. Komenského v nakladatelství Spektrum, Uherský Brod 1990

Katalog expozice J. A. Komenský lidstvu- vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 1992

BARTOŠÍKOVÁ, Alena - HOLEČKOVÁ, Marie: Za studánkami Bílých Karpat. Nakladatelství MH 2006, s. 90-93

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku: Slovácko - Uherskohradišťsko. Soukup & David 2006, s. 33

SIROVÁTKA, Oldřich: Lidové balady na Slovácku, sv. 2. Práce Slováckého muzea, Uherské Hradiště 1965

JILÍK, Jiří - Moarch "Miško" Eveno: Rebelové proti všednosti. Ottobre 12, 2003

Komňa J. A. Komenskému - vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně v roce 1991; ISBN 80-85048-18-3
SPATHOVÁ, Jana: Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 8. Brno 2000, s. 39

RNDr. KUČA, Pavel - RNDr. MÁJSKY, Jozef - Ing. KOPEČEK, František - RNDr. JONGEPIEROVÁ, Ivana: Chránená krajinná oblasť Biele/Bílé Karpaty. Ekológia 1992

LOKALIZACE


Typ záznamu: Literatura
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 25.02.2007 v 16:40 hodin