Kunčice [ Katastr (místní část) ]

Bělotín - Kunčice
Místní část Kunčice, správně příslušná pod obec Bělotín.

Místní jméno:
[1] Kunčice, první písemná zmínka r. 1385
[1] Kunzendorf (něm.)
[3] 1850 Kunzendorf - Kunčice
Vzniklo příponou -ice k osobnímu jménu Kunek, Kunec nebo Kunče, což je podoba osobního jména Kunrát převzatého z německého Konrat.

První písemná zmínka:
[1] Kunčice, první písemná zmínka r. 1385
[3] V manských knihách k roku 1388-1389 CHunczendorff. Lechner 114. A. Turek uvádí rok 1270 alia nova villa (?) bez udání pramenu.

Správní vývoj:
1. Panství Kelč
2. Okres politický Hranice. 1938 N. Jičín. 1945 Hranice
3. Okresní soud Hranice, 1938 N. Jičín, 1945 Hranice
4. Okresní národní výbor Hranice. 1960 Přerov
5. Obec s rozšířenou působností Hranice
6. Pověřený OÚ Hranice
7. Matrika Bělotín
8. Stavební úřad Hranice
1976 společný NV s Bělotínem, od 1983 část obce Bělotín.

Fara Špičky:
M: 16101 (Starý Jičín), 1637 Bělotín). 1683 (Hustopeče nad Bečvou). 1771 (Špičky)

Škola:
Do 1873 přiškolena do Špiček. 1949 - OŠ 2 tř.

Památky:
- Kaple sv. Fabiána a Šebestiána z r. 1715, 14. 9. 1997 po přestavbě znovu vysvěcena.

Literatura:
[1] Hosák Ladislav:
- Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960
[Profil, Ostrava, 1967, úvodní svazek, str. 325]
[2] Stručné dějiny obce Kunčice
[Bělotin, 1997]
[3] Jiří Lapáček, Břetislav Passinger:
- Pobečví v proměnách času
[Elan, spol. s r.o., Přerov, 2005, s. 117]
[4] Die Gemeinde Kunzendorf. Schicksal der Vertreibung
[Bad König, 1987. s. 159-172]

Počet obyvatel/domů:
1791 287/41
1869 378/73
1900 370/63
1950 321 /69
2001 242/70

Katastrální území: 677078

Obecní pečeť
[3] Průměr 25 mm. V pečetním poli vpravo kráčející kůň, nad ním měsíc.
Opis orámovaný perlovcem, majuskula. * KUNTZEN DORFER GEMEIN INSIGIL . G . H. 1 7 1 9 *.
Kunčice / Pečeti

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.belotin.cz

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 30.09.2021 v 21:37 hodin