Stojice [ Město nebo obec ]

Stojice
Stojice
První písemná zmínka o Stojicích je z roku 1349. Zdejší pozdně gotický kostel Všech svatých byl roku 1350 postoupen nově zřízenému litomyšlskému biskupství. Ke kostelu náležela i fara, která zanikla během 17. století. Jméno obce Stojice může být odvozeno od vsi lidí Stojatových nebo od stojiště, což je nevymýcená část porostu ponechaná na pasece. Název může pocházet také od slova stojecí, a to byl církevní plat.
Stojice byly součástí statku svojšického, jenž připadl v 16. století Gerštorfům. Rodu Gerštorfů se postupným skupováním statků v okolí Choltic podařilo vytvořit rozsáhlé ucelené panství. Stojice se tedy staly jeho nedílnou součástí a sdílely jeho další osudy. Jelikož se Gerštorfové účastnili odboje českých stavů proti Habsburkům, byl jim v důsledku porážky na Bílé hoře konfiskován veškerý majetek. Téhož roku zakoupila konfiskát cizí šlechta z Tyrol - Thunové.
Roku 1672 se ve Stojicích uvádí krám masnej jeden a kovárna panská. O něco málo později okolo roku 1700 byl založen Stojický panský dvůr, uprostřed nějž byl mlíčník a za dvorem mimo jiné sádeček. Po velké epidemii moru, která vrcholila 1713, byl ve Stojicích postaven morový sloup.
Škola zde fungovala od roku 1803 a v roce 1883 byl položen základní kámen ke stavbě nové školní budovy. Od dokončení stavby o rok později měla obec školu trojtřídní. Zásluhu na její výstavbě měl zvolený školní výbor, jehož členem byl i hrabě Theodor Thun (majitel choltického panství) a kníže Ferdinand Kinský (majitel sousedního panství Heřmanoměsteckého). Škola byla pro malý počet dětí uzavřena v roce 1976 a dnes slouží jako budova obecního úřadu.
Roku 1866 zasáhla i Stojice prusko-rakouská válka. Ne přímo boji, ale jeho následky, neboť Prusové pobrali ve stojickém dvoře seno a oves a odehnali také stádo dobytka.
Roku 1900 měly Stojice 534 obyvatel v 70 domech. V té době se uvádí, že obyvatelé Stojic se zaměstnávají polním hospodařením, chováním dobytka, lámáním kamene na stavbu a na štěrk, že se tu hojně provozuje obuvnictví a rozšířila se také výroba vlasových sítěk. Dnes má obec 112 domů a 230 obyvatel.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obec Stojice
Stojice 59
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 972 131

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Stojice - kostel
Kostel ve Stojicích

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stojice.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Lea Turynová (MAS ŽR) org. 127, 04.01.2023 v 14:30 hodin