Dům kultury Uherský Brod [ Kulturní a zábavní zařízení ]

Dům kultury Uherský Brod je příspěvkovou organizací města Uherský Brod. Dům kultury je největší a nevýznamnější společensko kulturní institucí v Uherském Brodě a v celé oblasti Uherskobrodska. Budova domu kultury byla předána do užívání v listopadu 1984 a stylově se řadí k architektuře tzv. socialistického realismu. Ačkoli se vnější podoba DK vyznačuje typickými architektonickými prvky 80. let 20. století, skrývá v sobě pozoruhodný interiér a velký sál pro 550 diváků, který svým estetickým pojetím patří k nejhezčím v České republice. Dále disponuje víceúčelovým malým divadelním sálem s 99 sedadly, prostornou učebnou, zkušebnou pro hudební soubory a salonkem pro 40 lidí.

Praktické řešení prostoru budovy DK a velmi dobré technické vybavení umožňuje široké spektrum činností - pořádání plesů, tanečních zábav, koncertů včetně varhanních (velký sál DK je vybaven kvalitními elktronicky ovládanými varhanami), divadelních představení, nejrůznějších výstav, přehlídek, autosalonů, organizování vzdělávacích programů. Poskytuje kvalitní zázemí a stravovací služby i pro náročné zákazníky. Součástí Domu kultury je krásná barokní galerie Panský dům, hvězdárna a kino Máj. Dům kultury vedle těchto činností zajišťuje výlepovou službu a poskytuje kulturní servis Městskému úřadu v Uherském Brodě, podílí se na přípravě propagačních materiálů a prezentačních výstav, zajišťuje distribuci Brodského zpravodaje.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům kultury Uherský Brod
Mariánské náměstí 2187
688 01 Uherský Brod
Česko (CZ)
tel: (+420) 572 633 460
e-mail: dkub@ub.cz

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Uherskobrodsko.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.02.2004 v 17:56 hodin