Obora u hradu Hukvaldy [ Obora ]

K Hukvaldům minulým neodmyslitelně patřila obora. Založil ji v roce 1566 biskup Vilém Prusinovský, který prý obdržel od císaře Maxmiliána II. dvacet daňků. Původní obora byla na zcela jiném místě, a to kolem cesty z Drážek k Hájovu. Teprve kardinál Schrattenbach ji kolem roku 1730 přeložil na nynější místo - kolem hradu. Nechal ji částečně oplotit a postavit vstupní bránu. Ta byla později přeložena do oborní zdi při silnici do Kozlovic a v roce 1926 z popudu arcibiskupa Prečana vrácena na původní místo, kde je dodnes. V roce 1960 bylo k oboře přidáno kus kopce Kazničov, její současná rozloha je cca 450 ha. Počátkem padesátých let bylo v oboře postaveno letní divadlo a v roce 1959 pomník Lišky Bystroušky. Obora byla zachována, spravují ji Lesy ČR.
V roce 1999 bylo v oboře sedm buků lesních vyhlášeno za chráněné stromy, které jsou pozoruhodné jednak obnaženým kořenovým systémem s délkou některých kořenů až 8 metrů, jednak svou mohutností kmenů. Jejich obvod se pohybuje od 290 do 465 cm.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hukvaldy.info

Typ záznamu: Obora
AKTUALIZACE: uživatel č. 1164 org. 128, 13.10.2010 v 15:28 hodin