Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Nejstarší sakrární stavbou, která v počátcích sloužila stavitelům Bruntálu, je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě. Je podélnou jednolodní stavbou s hranolovou věží a cibulovou bání s lucernou v západním průčelí. To je však již podoba po gotickém rozšíření a velké přestavbě v roce 1787. Pozdně románský ústupkový portál řadí jeho založení asi do 1. pol. 13. století, a tím je nejstarší stavbou v západní části kraje. Uvnitř jsou na konzolách postavy lva (gryfa) a orla. Znaky na portálu zobrazují erby Mikuláše II. Opavského a Ratibořského a Jana I. (s orlicí), téhož přídomku, dokládající příslušnost kraje k opavskému knížectví.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 04.09.2002 v 09:15 hodin