Městské informační centrum Příbor [ Informační centrum ]

Městské informační centrum je v Příboře v provozu od 1. ledna 2000. Je součástí Městského úřadu v Příboře, organizačně zařazeno pod odbor veřejné správy. Infocentrum plně spadá pod Městský úřad, je umístěno v přízemí budovy MÚ.
Z důvodu naprosté zastupitelnosti nemají pracovníci infocentra stanovenu každý zvláštní náplň práce, přesto se ale tato dá rozdělit do dvou hlavních oblastí, a to do oblasti turisticko - informační a oblasti občanského servisu.CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA:

Pracoviště MIC (radnice)

 Pondělí - Pátek
 08:00 - 17:00

Otevřeno je nepřetržitě, bez obědové přestávky. Ve dnech státem uznaných svátků je zavřeno.


Pracoviště Rodný dům Sigmunda Freuda:

 Sobota, Neděle, svátky
 09:00 - 17:00 (duben - září)
 Sobota, Neděle, svátky
 09:00 - 16:00 (říjen - březen)


Činnosti v Rodném domě Sigmunda Freuda jsou zaměřeny na služby pro návštěvníky a turisty. Občanský servis (tj. kopírování, laminování, Czech Point, atd.) zde zajištěn nebude.

Jako ve většině infocenter je i u nás hlavní pracovní náplní poskytování informací turistům, občanům a všem návštěvníkům Příbora.

Poskytujeme tyto informace o:

 •  městě a okolí
 •  možnostech ubytování a stravování ve městě
 •  možnostech sportovního vyžití
 •  službách ve městě
 •  telefonních číslech na území města
 •  vlakových a autobusových spojích
 •  důležitých úřadech a institucích
 •  akcích ve městě a okolí
 •  nabídka tištěných propagačních materiálů pro turisty
 •  základní inf. pro neziskový sektor v našem městě (občanská sdružení, kluby, spolky, obecně prospěšné společnosti aj.)

Řídícím předpisem je pro nás zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Soubor dokumentů k realizaci tohoto zákona v podmínkách města Příbora je k dispozici k nahlédnutí v infocentru, včetně kompletního ceníku, který je také přílohou tohoto materiálu.

Podstatnou část činnosti tvoří i tzv. "občanský servis", který slouží občanům ke zjednodušení orientace při vyřizování různých záležitostí na MÚ. V infocentru máme k dispozici většinu potřebných formulářů, soubor všech vyhlášek města, pořizujeme kopie zákonů a v případě, že žádost o informaci přesáhne naše pravomoci, vždy odkážeme občana na oprávněnou osobu. Běžnou činností je v informačních centrech také poskytování placených služeb.

Naše středisko může nabídnout občanům tyto služby:

 • veřejné výstupy CZECH POINT
 • černobílé kopírování na formáty A4 a A3 včetně zvětšování a zmenšování
 • barevné kopírování na formáty A4, A3 včetně zmenšování a zvětšování
 • přístup k Internetu včetně poradenské činnosti
 • barevné i černobílé skenování do formátu A4
 • černobílý i barevný tisk na inkoustové tiskárně (fotografická kvalita)
 • laminování formát A5 až A3
 • kroužková vazba

V infocentru je i předprodej vstupenek na akce pořadané MÚ.

Poslední, ale neméně důležitou část činnosti zaujímá prodej turistického materiálu - map, brožur, upomínkových předmětů apod. Sortiment nabízeného zboží se neustále rozšiřuje, vždy však pouze dle aktuálních požadavků návštěvníků infocentra. V současnosti můžeme nabídnout rozsáhlý soubor turistických map z produkce Klubu českých turistů, plány všech okolních a všech velkých měst České republiky, autoatlasy, mapy kempů, hradů a zámků, pro náročnější turisty i mapy některých zahraničních zemí.

Vydáváme informační letáky týkající se Příbora, vždy s různou tématikou - prozatím jsou zpracována témata "O Příboře", "Sigmund Freud příborský rodák","Procházka městskou památkovou rezervací","Ubytování a stravování", "Zdravotnická zařízení", "Telefonní seznam". Pravidelně na začátku každého měsíce vychází přehled kulturních akcí. Vyrábíme také veškeré plakáty na kulturní akce pořádané městem či na zasedání zastupitelstva.

Spolupracujeme se všemi okolními informačními centry, vyměňujeme si programy kulturních akcí a kin, propagační materiály a městské zpravodaje.

Jsme kontaktní místo pro prodej turistických známek č. 333. Naše internetová prezentace je napojena na multijazyčný Informační a rezervační systémem Doménová koule. Naše informace tak můžete najít na více jak 2000 internetových portálech.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městské informační centrum Příbor
Náměstí S. Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 442
(+420) 556 455 444
fax: (+420) 556 455 444
Městské informační centrum Příbor 2007

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor.eu

Typ záznamu: Informační centrum
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 17.12.2013 v 08:45 hodin