Dům dětí a mládeže Gurtěvova [ Dům dětí a mládeže ]

Občanské sdružení DDM
Při našem DDM pracuje občanské sdružení Domík, které přispívá na ceny do soutěží, podporuje finančně akce DDM, spolupodílí se na akcích pořádaných DDM, přispívá na účast členů na soutěžích. Rádi bychom poděkovali všem, kteří při platbě zápisného podpořili finanční částkou i činost občanského sdružení Domík.

Spontánní aktivity
Jedná se o průbežnou nabídku činností, které jsou pedagogicky a organizačně ovlivňovány pracovnicemi DDM nepřímo. Spontánní činosti nemají pevně stanovený začátek ani konec. Jsou vymezeny pouze provozem DDM a jsou přístupné všem zájemcům. U některých spontánních akcí známe přesný počet účastníků, u jiných počty účastníků nelze určit.

1. Dětská herna - určená pro volně příchozí nebo pro členy DDM čekající na svůj kroužek. Je umístěna ve vestibulu DDM a vybavena společenskými hrami, stolním fotbalem, hokejem, šipkami, časopisy. Dozor vykonává pedagogický pracovník mající službu v DDM.

2. Herna stolního tenisu - otevřena pro veřejnost ve večerních hodinách od pondělí do čtvrtku.

3. Modelování a točení na kruhu - v keramické dílně jsou stanoveny dny a hodiny, v kterých je možný přístup veřejnosti.

4. Počítačová učebna - je volně přístupná dětem v pátek od 14 do 17 hodin.?

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům dětí a mládeže Gurtěvova
Mgr. Milena Kostková
Gurtěvova 8
702 20 Ostrava - Zábřeh
Česko (CZ)
tel: (+420) 596 746 062-3
(+420) 596 753 22-4

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sweb.cz/ddm.ova3

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 17.09.2002 v 14:23 hodin