Dům dětí a mládeže Jablunkov [ Dům dětí a mládeže ]

50 let je již tak dlouhá doba, abychom mohli hovořit o historii. Když zalistujeme zažloutlými stránkami kronik, dozvíme se, že Dům dětí a mládeže ( dříve nazývaný Dům pionýrů a mládeže) byl zřízen rozhodnutím tehdejšího MěstNV v Jablunkově dne 17.10.1950.

Přehled zájmových kroužků a kurzů
Cílové skupiny:
- děti mateřských škol ( 3 - 6 let )
- děti základních škol ( 6-15 let )
- mládež ( 16 - 26 let )
- dospělí zájemci

Přetrvává zájem o keramiku, taneční kroužky a kroužky výpočetní techniky.
Nově vznikl kroužek malování na sklo.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům dětí a mládeže Jablunkov
Libuše Mitrychová, ředitelka DDM
Dukelská 154
739 91 Jablunkov
Česko (CZ)
tel: (+420) 558 357496
(+420) 736 605 192

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.02.2010 v 10:16 hodin