Městské kulturní centrum Fulnek, p.o. [ Kulturní a zábavní zařízení ]

Valová Marie, Čatkosová Věra tel.: 556 720 594
- příprava a distribuce Fulneckého zpravodaje
- kulturní akce pro veřejnost a pro školy
- provoz a údržba kulturních domů v místních částech
- kulturní komise
- podklady pro kroniku města
- předávání zpráv pro rozhlasové vysílání v jednotlivých obcích
- aktualizace KIS, teletextu
- propagační činnost
- organizace výstav a vzdělávacích akcí

Berlinská Zdeňka
- činnost měst. kina tj. programování filmových titulů vč. reklamy
- údržba budovy kina
- kulturní akce v kině

Navrátilová Šárka, Vojkůvková Martina
- činnost městské knihovny a 5 knihoven v místních částech
- nákup nových titulů
- spolupráce se školami při vzdělávacích akcích pro děti
- provádění meziknihovní výpůjční služby
- služby čtenářům KIS, INTERNET

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fulnek.cz

AKTUALIZACE: Lenka Bergerová (Informační centrum Fulnek) org. 56, 05.02.2007 v 15:06 hodin