Přírodní památka Květné jezero

Květné jezero (přírodní památka).
Pozůstatky slepého ramena řeky Dyje s typickou vegetací. Mezi významné zástupce flory patří bledule letní, řezan pilolistý. Je zde hnízdiště čápa bílého.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 28.04.2003 v 10:42 hodin