Sousoší sv. Rocha a Šebestiána [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Sousoší sv. Rocha a Šebestiána
Sousoší sv. Rocha a Šebestiána
Sousoší sv. Rocha a Šebestiána v Loučce u Nového Jičína za č.p. 51


Pískovcový pomník na okraji obce pořízený majitelem panství Antonínem svobodným pánem Zenonem z Dannhausenu r. 1715. Pomník se jako děkovná památka vztahoval k velké morové vlně, kteá zasáhla v letech 1713 - 1715 Moravu. Roku 1766 byl pomník obnoven. Barokní celek vytváří ojedinělou kompozici: mězi dvěma toskánskými volně stojícími sloupy, na kterých spočívají polopostavy světců, je podstavec s pamětní deskou s rokajovou kartuší. Pomník, umístěný na terénní vlně nad obcí se uplatňuje jako krajinotvorný prvek.Socha sv. Rocha

Na dvou nízkých kamenných stupních, které tvoří základnu pro celou skupinu, je vztyčen toskánský sloup se značně vyloženou krycí deskou, která nese polopostavu sv. Rocha. Světec v obvyklém poutnickém šatu, s kloboukem spuštěným na zádech má lehce pozvednutou hlavu s očima hledícíma vzhůru. Pravá ruka, na které visí váček, je přitisknuta k hrudi, levá je volně spuštěna do klína. Polopostava se vynořuje z nebes, znázorněných oblaky. Plastika plného tělesného objemu je zpracována i pro pohled zezadu.Socha sv. Šebestiána

Na dvou nízkých kamenných stupních, které tvoří základnu pro celou skupinu, je vlevo vztyčen toskánský sloup se značně vyloženou krycí deskou, která nese polopostavu sv. Šebestiána. Světec je znázorněn tradičním způsobem jako mladý muž přivázaný k osekanému kmeni s tělem proklaným kovovými šípy. Anatomicky dobře podaný mužský akt plného tělesného objemu se vynořuje z nebes, znázorněných oblaky.Pamětní deska s rokajovou kartuší

Na dvou nízkých kamenných stupních, které tvoří základnu pro celé sousoší, je ve středu obdélný, nahoru se zužující, podstavec ukončený profilovanou římsou. Na ní spočívá podélně oválná deska, která nese drobný pyramidální útvar. Na čelní straně podstavce jsou v nízkém reliéfu podané tři znaky. Centrální erb svobodných pánů Zenonů z Dannhausen je po stranách doprovázen zvětralými zcela nezřetelnými oválnými znaky. Pod erby byly dříve monogramy. Deska je opatřena rokajovou kartuší, dříve s dedikačním nápisem, nyní zcela zvětralým a nečitelným. Na zadní straně desky je v kartuši stejného tvaru takřka nečitelný, erozí kamene značně poškozený, text.
Sousoší sv. Rocha a Šebestiána
Sousoší sv. Rocha a Šebestiána

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 310 org. 56, 19.02.2003 v 11:06 hodin