Kunín [ Obecní úřad ]

Obecní úřad
Kromě činnosti, kterou obecním úřadům ukládá zákon o obcích, OÚ v Kuníně:- provádí ověřování podpisů a kopií,
- spolupracuje se školami,
- spolupracuje s místními podniky a podnikateli,
- poskytuje službu - Czech POINT.

Měsíčně vydává "Kunínský zpravodaj". Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední den v měsíci.

Pracovní doba:
Pondělí

7.30 - 11.00, 12.00 - 17.00 (úřední den)

Úterý

7.30 - 11.00, 12.00 - 15.30

Středa

7.30 - 11.00, 12.00 - 17.00 (úřední den)

Čtvrtek

7.30 - 11.00, 12.00 - 15.30

Pátek

pro veřejnost uzavřenoPersonální obsazení
Dagmar Novosadová obec@kunin.cz nebo starosta@kunin.cz tel. 556 749 950Starostka
Miroslav Vlček mistostarosta@kunin.cz tel. 556 712 538Místostarosta
Zdeňka Cabadajová ucetni@kunin.cz, tel. 556 749 326Účetní agenda, pojištění majetku, Czech POINT, ověřování podpisů a listin
Miroslava Janýšková sekretariat@kunin.cz nebo podatelna@kunin.cz tel. 556 749 342Sekretariát, pokladna, evidence pošty, místní poplatky, výherní hrací přístroje, nájemní smlouvy, ověřování podpisů a listin

Mgr. Eva Rusková

evidence@kunin.cz tel. 556 731 046

Evidence obyvatel, majetku, svatební obřady, hlášení - místní rozhlas, zpravodaj, kulturní akce


Propagace a tisk
Předávání potřebných informací občanům se děje prostřednictvím místního zpravodaje, který je vydáván od roku 1991. Zaznamenávání celkového dění v obci je zabezpečeno vedením kroniky (první kniha za období 1953 - 1972, druhá od roku 1991). Nově byla založena evidence kunínských domů, tj. jejich historie, fotografie, větší opravy, změna majitelů, ... Pořízeny byly i propagační předměty - pohlednice, samolepky, vlaječky se znakem obce, porcelánové hrníčky, talíře na pověšení, zvonečky s kunínským zámkem.

Péče o životní prostředí
Na tomto úseku vynakládá vedení obce značné úsilí už od počátku obnovení samostatnosti obce a podařilo se již učinit několik důležitých opatření. Především šlo o zlepšení čistoty ovzduší, v roce 1994 byla dokončena plynofikace obce. Jako důležitý krok k ozdravění vodních toků byla vystavěna i kanalizace a dvě čistírny odpadních vod, v roce 1998 byla uvedena do trvalého provozu.
Vedle těchto velkých akcí je uskutečňována řada menších, které se staly nezbytnou součástí každodenní péče o prostředí v obci. Je to především údržba stávající zeleně a její rozšíření (výsadba každoročně probíhá ve spolupráci se žáky ZŠ), pravidelný úklid obce, vybírání tříděného odpadu a likvidace odpadů ze sezónního úklidu, organizování sběru nebezpečného odpadu, likvidace černých skládek v katastru obce, pořízení odpadkových košů a jejich rozmístění po obci,...
Už po osamostatnění obce byla založena evidence významných krajinných prvků a pro dva letité duby bylo přiznáno označení "Památný strom".
Nedílnou součástí péče o vzhled obce je péče o její památky. Za finanční pomoci okresního úřadu a finančních darů bývalých německých obyvatel Kunína se podařilo opravit kostel, věžní hodiny a varhany a bylo zřízeno pietní místo na hřbitově. Na pietní místo byly soustředěny náhrobní kameny zemřelých německých obyvatel Kunína.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad
starostka Dagmar Novosadová
Kunín 69
742 53 Kunín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 749 342
fax: (+420) 556 749 326
Obecní úřad Kunín

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.kunin.cz

Typ záznamu: Obecní úřad
AKTUALIZACE: Dagmar Novosadová (Obecní úřad Kunín) org. 56, 05.07.2011 v 08:57 hodin