Morový Mariánský sloup [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Lokalizace:
rozhraní ulic Mariánské a Černíkovy

Datace:
1716, autorem je Václav Divoký ze Střílek

Mezi lipami na návsi na dvoustupňové základně ve čtvercové kuželkové ohrádce čtyřboký sokl dvakrát odstupňovaný, členěný nahoře i dole profilovanou římsou. V horní části soklu hlubší niky půlkruhově zaklenuté. Kolem niky úzké šambrány v omítce. Na soklu čtyřboký nadstavec s ořímsovanou patkou, ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na něm sloup s ethasí, ukončený kompositní hlavicí. Na sloupu zeměkoule obtočená hadem, na ní postava Madony v mírně podživotní velikosti, levé koleno vytlačeno, oděna v bohatě zřasený šat s pláštěm sepjatým na hrudi. Plášť kryje pravý bok, cíp sahá k levému boku. Levá ruka pokrčena, drží Ježíška, pravá ruka podél těla, přidržuje zřasený plášť. Na hlavě knížecí koruna. Kolem hlavy obroučka z hvězd. Tělem probíhá esovitý pohyb. Na nadstavci letopočet 1895.
Na dříku nápis s chronogramem: NOVUM ID CVrrente hoC

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

AKTUALIZACE: Petra Stojaspalová (MÚ Bojkovice) org. 56, 30.05.2005 v 15:25 hodin