Historie obce Vřesina [ Historie (archivní dokument) ]

Severním směrem od Hlučína najdeme obec Vřesina.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1270. Obec byla rozdělena na dvě části, z nichž jedna patřila pánům z Drahotuš z Dolního Benešova, druhá Donátům z Velké Polomi.

K roku 1590 je v písemných pramenech zmínka o tvrzi, která však po připojení k Chuchelné ztratila smysl a zanikla. Roku 1610 spojil oba díly Jiří Fridrich Donát z Velké Polomi. Od roku 1742 je obec připojena k Prusku a roku 1760 kupuje Vřesinu František Leopold Lichnovský a připojuje ji k Chuchelné. Od roku 1920 po připojení k ČSR je obec součástí okresu Hlučín, od roku 1960 okresu Opava. V roce 1975 se Vřesina stává městskou částí Hlučína, od roku 1990 je samostatnou obcí.

Farní kostel sv. Viléma Aquilánského byl postaven v letech 1930-1931.

Severně od obce se nachází přírodní rezervace Dařanec - dubohabřina s letitými duby.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 04.04.2003 v 08:48 hodin