Boží muka [ Boží muka ]

Datace:
Patrně z konce 18. století, pozdně barokní rustikální poklona.

Lokalizace:
Důležitý orientační bod. Na návrší nad obcí u silnice do Blatnice.

Popis:
Na čtvercové základně čtyřboká boží muka členěna nízkou podezdívkou. Přední strana prolomena hlubokou nikou půlkruhově zaklenutou. Nároží členěno lesénami, nad nimi úseky říms. Jednoduchá podstřešní římsa nese střechu čtyřbokého stanu, ve vrcholu kříž.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 01.04.2004 v 10:11 hodin