Kamenný kříž [ Kříž ]

Ve čtvercové železné ohrádce na dvoustupňové základně obdélný, odstupňovaný sokl s rytými tvarovanými rámy. Sokl zdoben plastickým vegetabilním dekorem. Na přední straně reliéf Bolestné Panny Marie s majuskulním nápisem: D O KO N Á N O J E S T . Na pravé a levé straně soklu mučednické nástroje a vinná réva. Na zadní straně majuskulní nápis: Z BOŽÍ POMOCÍ - JE TENTO KRŽÍŠ - WISTAVEN OD OPCE - BISKUPIC - V ROKU 1 8 6 6 . Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní pylon s vpadlým rámem, v něm reliéf kalicha. Na bočních stranách reliéf kohout a hořící srdce. Na pylonu kříž s rameny rovně ukončenými, tělo Krista mírně prověšeno, hlava skloněna k pravému rameni, bederní rouška svázána u pravého boku. Nad hlavou nápisová blána I N - R I (nalidovělá práce).
Materiál: kámen
Časové, slohové a autorské určení: 1866

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 24.02.2007 v 14:14 hodin