Budova bývalé staré radnice [ Měšťanský dům nebo stavba ]

STARÁ RADNICE - HORNÍ NÁMĚSTÍ č.p. 1
Postavena v letech 1721 - 1723 místo dřívější dřevěné radnice, která vzala zasvé při požáru Horního Města 1708 ( a v ní všechny staré listiny městské).
Novostavba měla vchod v 1. patře ke kterému zvenčí vedlo dvouramenné dřevěné schodiště.V přízemí vlevo byla šatlava " vojenka", do níž se zavírali tuláci a lehčí provinilci, kteří - pokud byli tělesně zdatní - se posílali na vojnu.Vpravo měl obydlí obecní sluha. Vzadu byly dva těžší žaláře zvané " chladné".Při opravě 1850 bylo schodiště sneseno. Roku 1897 byla vížka opatřena hodinami ( sestrojil je samouk Josef Pilečka)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 10.10.2012 v 12:20 hodin