Matyášova brána a zbytky městského opevnění [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Městského opevnění dnes připomíná původní funkci města Uherské Hradiště, které jako pevnost mělo za úkol chránit hranice království.

Městské opevnění tvořila vnitřní hradební zeď se 7 věžemi a 3 branami, z nichž se dochovala pouze brána, původně nazývaná Zadní, později Shořelá a ještě později byla nazvána podle krále Matyáše Korvína - Matyášova brána. Stojí nedaleko Masarykova náměstí v parku za komplexem jezuitských budov se zbytky někdejšího městského opevnění - vnitřní středověké hradby. Po požáru v roce 1609 musela být znovu obnovena. Další pozůstatky městského opevnění se nacházejí v blízkosti někdejšího arzenálu - císařské zbrojnice.

Z vnitřní hradební zdi se do dnešních dob dochovaly kromě brány také pozůstatky jedné z válcových věží a část zdi u Galerie Slováckého muzea. Součástí opevnění byl dále vodní příkop a vnější hradební zeď s 11 bastiony a 2 lunetami, které chránily obě vstupní brány.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 13:22 hodin