Městská kina Hranice - Kino Svět [ Kino ]

Městská kina Hranice, příspěvková organizace města Hranic, byla zřízena k 1.lednu 1994. Zastupitelstvo města Hranic vydalo na základě usnesení novou zřizovací listinu s účinností od 1.ledna 2005, která vymezuje hlavní účel Městských kin Hranice, respektive kulturního zařízení města Hranic činnostmi, vykonávanými ve prospěch právnických a fyzických osob hrazené plně nebo částečně z příspěvků zřizovatele. Předmětem hlavní činnosti organizace je veřejné předvedení audiovizuálních a autorských děl, organizování a zajištění dalších kulturních, vzdělávacích a společenských akcí s možností provozovat hostinské činnosti, dále nákup a prodej, správa a provozování reklamních a propagačních ploch na území města Hranic.

Městská kina Hranice zajišťují každodenní kulturní vyžití pro občany města i okolních obcí. V průběhu měsíce nabízíme divákům nejméně dvacet filmových titulů! Ve spolupráci se školami a školskými zařízeními, organizacemi, agenturami, institucemi umožňujeme v objektech kin i další akce, zpravidla dvakrát měsíčně, které jsou také přínosem kulturního dění ve městě.

Ve správě Městských kin Hranice je areál a objekty Letního kina, kino Svět a výlepové plochy v katastru města. Kino Svět je i nadále v nájmu organizace Jednoty OREL Hranice.PŘEHLED ČINNOSTÍ MĚSTSKÝCH KIN HRANICE

1.FILMOVÉ PROJEKCE
a/ projekce filmu pro širokou veřejnost
uzavřená představení pro školy, instituce /dle zájmu/
b/ projekce filmu pro náročné diváky :
ART
FILMOVÝ KLUB
PROJEKT 100
c/ projekce filmů pro děti a mládež
BIJÁSEK

Filmové projekce uskutečňujeme dle níže uvedeného hracího profilu:

Kino Svět : leden - květen , září - prosinec
pondělí až neděle začátek představení v 18.30 hod.
pondělí, čtvrtek v 16.30 hod.
neděle v 16.30 hod. BIJÁSEK
pátek ve 20.30 hod. FK/ ART

Kino Svět : červen
pondělí až čtvrtek, neděle v 18.30 hod.
pátek v 18.30 hod. FK/ART
neděle v 16.30 hod. BIJÁSEK

Kino Svět : červenec, srpen
Pondělí, čtvrtek začátek představení v 18.30 hod.

Letní kino : červen
Pátek, sobota začátek představení ve 20.30 hod. /po setmění/

Letní kino : červenec, srpen
Pondělí až neděle začátek představení ve 20.30 hod./po setmění/
V případě kulturních akcí v areálu letního kina se filmové představení promítá v kině Svět.

Změny v programu, začátku představení a vstupném jsou vyhrazeny.
Vstupné v roce 2004 se pohybovalo v částkách 55 - 70,-Kč /divák.
U filmového klubu jsou členové zvýhodněni vstupným 30,- Kč za představení.
U dětí, které jsou členy dětského klubu BIJÁSEK je vstupné stanoveno na 10,-Kč za představení, nečlenům na 20,-Kč.

V případě požadavku na uzavřená představení, která využívají většinou základní a střední školy lze vstupné snížit, po dohodě s distributorem až o 50 % ze stanovené ceny.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městská kina Hranice - Kino Svět
Dagmar Močičková
Nám. 8. května 368
753 01 Hranice
Česko (CZ)
tel: (+420) 581 602 278
(+420) 606 878 591

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.kino-hranice.cz

Typ záznamu: Kino
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 26.05.2005 v 11:29 hodin