DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk [ Dům dětí a mládeže ]

DDM a PC Vila Doris
Hlavní náplní DDM Vila Doris je pravidelná zájmová činnost, která je soustředěná ve více než 80ti kroužcích - tělovýchovných, výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných ad. Kromě zajišťování těchto činností, pořádáme akce pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých: sportovní a výtvarné soutěže, výstavy profesionálních, ale i neprofesionálních výtvarníků, besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, výlety a výukové programy.

Pracovníci DDM Vila Doris připravují každoročně pro děti bohatou letní činnost - jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků a tábory pro veřejnost. Na svých turistických základnách Švagrov a Štědrákova Lhota se za letní sezónu vystřídá na 1000 dětí ze Šumperka a okolí, pro které je vždy nachystaný pestrý program plný rukodělných dovedností, ale i dobrodružství.

Při Vile Doris úspěšně pracuje také středisko ekotogické výchovy, které připravuje výukové ekologické programy pro mateřské a základní školy - Moře, Les, Voda, Bylinky a další. Konají se také pořady ekologického charakteru pro veřejnost - Den Země, cestopisné besedy...

Součástí DDM je dnes již světoznámý Šumpersky dětsky sbor se svými pěti odděleními - Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci, Motýli a Cansoneta, které pod profesionálním vedením Tomáše Motýla reprezentují nejen město Šumperk ale i Českou republiku.

Od roku 1997 náleží k domu dětí Pedagogické centrum, jehož hlavním úkolem je další vzdělávání pedagogických pracovníků, formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vydává každý měsíc zpravodaj Profil, který informuje všechna školská zařízení v šumperském okrese.

KONTAKTNÍ ADRESA:

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk
17. listopadu 2
787 01 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 214 212
(+420) 583 214 213
fax: (+420) 583 214 214
Šumperk, DDM a PC Villa Doris

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.doris.cz

AKTUALIZACE: Uživatel 1155 (Archivní záznam) org. 49, 02.05.2007 v 15:39 hodin