Ševětín [ Město nebo obec ]

Obec Ševětín s 1280 obyvateli se nachází 17 km severně od Českých Budějovic nedaleko od silnice E-55 a na železniční trati z Českých Budějovic do Prahy. Leží na mírném návrší, které se směrem na východ svažuje do Třeboňské pánve. Z národopisného hlediska patří Ševětín do oblasti Pšeničných Blat.

Ševětín má charakter spádové obce. Najdeme zde obecní úřad s matrikou, úplnou základní školu , mateřskou školu, zdravotní středisko s výdejnou léků, obvodní oddělení Policie ČR, farní úřad, kino, kulturní dům. Velkou tradici má Sbor dobrovolných hasičů, působí zde zahrádkáři, včelaři a rybáři. Aktivní je sportovní klub SK Ševětín s celou řadou oddílů, které využívají rozsáhlý sportovní areál i tělocvičnu základní školy.
Od roku 1975 v obci existuje folklórní Blaťácký soubor písní a tanců, který vystupuje v bohatě zdobených blaťáckých krojích. Jednou za dva roky pořádá v obci folklórní slavnosti "Setkání na Blatech" a reprezentuje obec doma i v zahraničí. Lidové tradice uchovává od r. 1990 rovněž druhý folklórní soubor "Javor".

V okolí Ševětína jsou rozsáhlé převážně borové lesy bohaté na borůvky a houby. V blízkosti se nachází Poněšická obora s jelení zvěří. Obec je známa také svými rybníky - hlavně Dubenským s velkou chatovou oblastí a dále kamenolomem, kde se těží žula granodiorit. Ševětín je východiskem řady značených turistických cest. Ty zavedou návštěvníka například přes Poněšickou oboru k Vltavě a dále ke Karlovu hrádku, směrem jižním se turista dostane k tzv. Žižkovu dubu v polesí Velechvínském.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČI OBCE

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 23.09.2021 v 18:04 hodin