Měšťanský dům čp. 19 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Dům čp. 22 (nám. Míru č.19)
16. stol. patřil dům koželužskému mistru Andreasi Barelovi. Po něm ho získal bohatý koželužský mistr Andreas Karger . Tento městský písař ( +1599) patří k nejvýznamějším osobnostem v dějinách Šumperka. V poslední třetině 16.století, v době zcela mimořádného rozkvětu města,určoval výrazně zdejší život.Jeho nepřátelé ho osočovali ze spojení s ďáblem ( více o něm O.Kašpar ve sborníku Severní Moravy 79/1958, s. 59 - 60, případně F.Spurný 700 let města Šumperka ..., s. 24 - 25).Po Bílé hoře tehdejší majitel Georg Rolandt jako protestant opustil město a dům koupil Fridrich Hauk - další výrazná osobnost té doby. tento odchovanec olomouckých jezuitů byl evangelickými obyvateli Šumperka nazýván zlým duchem města. V roce 1604 se stal po nátlaku císaře ( v pozadí stál kardinál Ditrichštejn ) purkmistrem , záhy poté byl svržen a obviněn z finančních podvodů a dokonce vraždy. Po Bílé hoře se opět dostal do čela města a poté se stal knížecím rychtářem. Zemřel v roce 1627 ( více o něm J. Morávková v měsíčníku Život 7/1999).Haukovi patřil také sousední dům čp. 23 - nám. Míru č. 18). Z pozdějíších majitelů stojí za pozornost Hans Honig , zakladatel šumperského muzea, který v domě na půdě na konci 19. století ukládal sbírkové předměty, než byly muzeu přiděleny prostory v přízemí bývalé klášterní budovy. Dnešní podobu získal dům při nádstavbě v letech 1886 - 87.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sumperk.cz

AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 05.02.2008 v 14:09 hodin