Socha Sv. Antonín Paduánský [ Socha, sousoší nebo plastika ]

socha
Socha je součástí souboru 14 barokních soch umístěných na ohradní zdi místního kostela.

Je jeden z nejznámějších a nejuctívanějších světců. Narodil se v roce 1195 v Lisabonu (Portugalsko) jako syn bohaté šlechtické rodiny, ve které získal dobrou náboženskou výchovu. Když se v Coimbře zúčastnil pohřbu pěti františkánů, kteří byli zavražděni mohamedány v Maroku, hluboce dojat, rozhodl se stát také františkánem. Postupně se projevoval jeho kazatelský dar, takže je znám jako jeden z největších kazatelů Církve. Cílem jeho strhujících kázání byl boj proti bludům té doby, proti katarům, albigenským a valdenským. Jeho slova otevírala srdce lidí a přiváděla k víře i ty, kteří tvrdošíjně popírali Boha. Je také zobrazován, jak káže rybám. To proto, že jednou chtěl kázat u Rimini (Itálie) velkému množství lidí, nikdo ho však neposlouchal. Najednou vystrčily ryby své hlavy z moře a naslouchaly kazateli. Tento zázrak způsobil, že všichni obyvatelé Rimini se obrátili. Sám sv.František Antonína ustanovil učitelem a teologem františkánského řádu. Sv.Antonín umírá ve svém domovském klášteře u Padovy (Itálie) v 35 letech dne 13.6.1231, kdy strávil svůj život službou svému milovanému Spasiteli. Dodnes proudí velké zástupy poutníků k jeho hrobu do Padovy a prosí sv. Antonína o pomoc. Sv. Bonaventura o něm řekl: "Hledáš-li zázraky, jdi k Antonínovi!" Je mocným přímluvcem v naléhavých potřebách a nalezení ztracených věcí.
Svátek se slaví 13.června
Současná socha pochází asi z roku 1899.
V přední stěně soklu je reliéf aliančního znaku Oty, svobodného pána Skrbenského z Hřiště a jeho manželky Marie Antoníny, dcery Jana Nepomuka Podstatského z Prusínovic. Pravý znak: na štítě kolmý pruh, po stranách kotouče zdobené péry. Levý znak: 1. a 4. pole jelení parohy, 2. a 3. pole lev.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ihustopece.cz

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 09.09.2007 v 11:27 hodin