Socha Panny Marie Bolestné [ Socha, sousoší nebo plastika ]

socha
Socha je součástí souboru 14 barokních soch umístěných na ohradní zdi místního kostela.

V den po svátku Povýšení sv.Kříže vzpomíná církev na bolesti Panny Marie, které trpěla ve spojení se svým Synem. V 15. století se začíná šířit úcta k jejím sedmi bolestem: 1. při předpovědi Simeonově (Lk 2,34-35), 2. při útěku do Egypta (Mt 2,13-15), 3. při hledání ztraceného Ježíše v jeruzalémském chrámě (Lk 2,41-52), 4. při cestě na Golgotu, 5. při ukřižování Ježíše, 6. při snímání Ježíše z kříže, 7. při ukládání Ježíše do hrobu. Duchovní utrpení Panny Marie bylo také pro Antonína Dvořáka podnětem k napsání hudebního díla Stabat Mater.
Svátek se slaví 15. září.
Původní socha pocházející z doby po roku 1752.
Na přední straně soklu je stylizovaná mušle v kartuši, na zadní straně prázdná kartuše. 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ihustopece.cz

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 09.09.2007 v 13:23 hodin