Sousoší Kalvárie [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Památkově chráněny jsou i dvě sousoší Kalvárie.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 01.08.2003 v 13:27 hodin