Sousoší Panny Marie, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého [ Socha, sousoší nebo plastika ]

Barokní sousoší P. Marie, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého u mostu z poloviny 18. století.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 04.08.2003 v 10:29 hodin