Boršice [ Město nebo obec ]

Vinařská obec, nachází se jižně od hlavní komunikace Uherské Hradiště - Brno v podhůří Chřibů, 8 km západně od Uherského Hradiště. Boršice leží z části na svahu, z části v údolí Dlouhé řeky. Při svátečních příležitostech se zde nosí lidový kroj. Obec má 2300 obyvatel.

Okolí obce je archeologicky velmi zajímavé. V tratích Chrástka, Nadhorky a Svobody se nacházejí nálezově bohaté paleolitické stanice. V katastru Boršic jsou však i stopy osídlení neolitického i eneolitického. Pozornost si zaslouží také hradisko lužické kultury a slovanské mohylové pohřebiště.

Dobu vzniku obce můžeme hledat nejpozději na konci 12. století Podle falza z druhé polovině 13. století hlásícího se k roku 1202 koupil za 50 hřiven stříbra markrabí Vladislav Boršice od rytíře Přibyslava a daroval je velehradskému klášteru. Boršice patřily k důležitým hospodářským obcím velehradského panství. Mimo hostinec, mlýn a rybník zde měl velehradský klášter také vinice. V obci žila drobná šlechta, existovalo zde několik svobodných usedlostí a lenní statek. Význam Boršic byl už před husitskými válkami potvrzen vznikem farnosti a kostela.


Památky a zajímavosti:
Farní kostel sv. Václava byl nově postaven v letech 1700 - 1703, později zvětšen, nynější podoba pochází z roku 1791. Má 3 oltáře, hlavní obraz sv. Václava od Ignáce Raaba. Na schodišti ke kostelu stojí barokní socha sv. Antonína. Hodnotnou barokní stavbou v obci je také budova fary (čp. 191) se zachovalou dispozicí a původním průčelím.
Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi pochází z l. 1798 - 1808.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na Hložkách je z roku 1733.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČI OBCE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.borsice.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 16.11.2021 v 20:12 hodin