Dům dětí a mládeže Olomouc [ Dům dětí a mládeže ]

Je to příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovaná Olomouckým krajem. Jejím posláním je vytvářet podmínky dětem a mládeži pro aktivní trávení volného času, umožnit zájemcům seberealizaci prostřednictvím svých koníčků a to jak na úrovni zábavné a oddechové, tak i vrcholové.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům dětí a mládeže Olomouc
17. listopadu 47
771 10 Olomouc
Česko (CZ)
tel: (+420) 585 223 233

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ddmolomous.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 22.09.2003 v 08:11 hodin