Boží muka [ Boží muka ]

Datace:
1748

Popis:
Zcela nevšední typ. Na čtvercové stupňové základně čtyřboký sokl s rytými rámy s letopočtem 1748. Na soklu sloup členěný v horní třetině nikami půlkruhově zaklenutými, lemovanými jednoduchou lištou. Sloup ukončen čtvercovou profilovanou hlavicí ve tvaru římsy, na ní obdélná patka kříže s rovně ukončenými rameny.

Nachází se:
Tuto zajímavou památku můžete spatřit u silnice v západní části obce Záhorovice.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 01.04.2004 v 10:25 hodin